search_api_autocomplete

Groupe 2CM Finance

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Groupe 2CM Finance die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

Groupe 2CM Finance heeft in België geen vergunning of registratie als kredietgever of kredietbemiddelaar. Groupe 2CM Finance mag dus geen kredieten aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Groupe 2CM Finance aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: Wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (zogezegde dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, ontvangt de consument toch geen lening, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 17 december 2019 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van Groupe 2CM Finance, en om geen gelden over te maken aan deze onderneming.

Groupe 2CM Finance maakt gebruik van de website www.groupe2cm.com, en de volgende contactgegevens:

Adres: Rue du Commerce, Cormontreuil, Frankrijk
Telefoon: +33 7 56 81 07 04, +32 4 60 21 15 25

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten.