search_api_autocomplete

Helix credit group

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Helix Credit Group die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

Helix Credit Group heeft in België geen vergunning of registratie als kredietgever of kredietbemiddelaar. Helix Credit Group mag dus geen kredieten aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Helix Credit Group aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (zogezegde dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, krijgt de consument toch geen krediet, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 29 juli 2019 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van Helix Credit Group, en om geen gelden over te maken aan deze onderneming.

Helix Credit Group maakt gebruik van de website www.helixcreditgroup.com, en de volgende contactgegevens:

Adres:   74 Rue Saint-Martin, 02200 Soissons, Aisne, Picardie, Frankrijk
E-mail:  infos@helixcreditgroup.com
Tel.:      +33 644 691 337, +33 756 843 889

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten.