search_api_autocomplete

Hollis Kookmin Financial

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Hollis Kookmin Financial, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Hollis Kookmin Financial niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 15 maart 2018 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door  Hollis Kookmin Financial en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Hollis Kookmin Financial maakt gebruik van de website www.hkfglobal.com en van de volgende contactgegevens:

Adressen:   23rd Floor Seocho Garak Tower East, Seocho-dong, Seoul
                   1000 de La Gauchetiere Street West, Suite 2500, Montreal, Quebec, H3B 4W

E-mails:      info@hkfglobal.com, newaccounts@hkfglobal.com en careers@hkfglobal.com

Tel.:            +82 2 6433 9620 en +1 438 448 3766

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.