search_api_autocomplete

Hope Area

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Hope area. Deze vennootschap biedt beleggingen aan zonder de Belgische financiële wetgeving na te leven.

Het is Hope area niet toegestaan om bank- en/of beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Bovendien mag sinds 18 augustus 2016 geen enkele (al dan niet vergunde) beleggingsonderneming actief binaire opties en bepaalde andere derivaten op Belgisch grondgebied commercialiseren. Het gaat om derivaten die een looptijd van minder dan één uur hebben en/of die rechtstreeks of onrechtstreeks een hefboomeffect inhouden (inclusief forex-derivaten en CFD’s).

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Hope area en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

De FSMA wijst er ook op dat de personen die ingaan op de beleggingsvoorstellen van vennootschappen die niet over de vereiste vergunning beschikken, de door hen geïnvesteerde bedragen in de meeste gevallen nooit kunnen recupereren. In die gevallen is er sprake van beleggingsfraude.

Hope area maakte gebruik van volgende website: https://www.hope-area.com/ en gebruikt volgende contactgegevens:

Adres   132 1322 Delap Lagoon Drive, Majuro 96960, Marshall Islands
E-mail:   support@hopearea.com
Tel.:       +44330058 2602

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.