search_api_autocomplete

Identiteitsfraude

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor valse websites die gebruik maken van de websitelay-out en de gegevens van een ingeschreven kredietbemiddelaar.

De FSMA heeft vastgesteld dat de websitelay-out en de gegevens van een door haar ingeschreven kredietbemiddelaar, Partners Finances, gebruikt worden om op frauduleuze wijze kredieten aan te bieden.

Het betreft volgende websites:   

 • www.financiabancos.com
 • https://www.ssbebnq.com/
 • https://www.generalcreditbank.com/
 • www.bncfbank.com
 • www.ncaebanq.com
 • www.ncaxbnk.com
 • https://obzibank.com/ 
 • www.qxam-bk.com
 • www.mornabk.com
 • www.eutransbk.com
 • https://nasnobq.com/
 • https://www.zaambk.com/

Mogelijks bestaan er nog dergelijke websites. Deze websites zijn niet gelinkt aan Partners Finances.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die via deze websites aangeboden worden zuiver frauduleus zijn. De aanbieders gaan als volgt te werk: wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (zogezegde dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, krijgt de consument toch geen krediet, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op deze kredietaanbiedingen, en om geen gelden over te maken aan deze ondernemingen.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten.