search_api_autocomplete

Jonarnstein

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Jonarnstein, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Jonarnstein niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 7 juni 2019 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Jonarnstein en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Jonarnstein maakt gebruik van de website www.jonarnstein.com en van de volgende contactgegevens:

Adres: Eton Tower, 8 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong
E-mail: contact@jonarnstein.com
Tel.:  +852 36789920, +852 36060549, +852 36040568, +852 36052934, +852 6095107, +852 6081940
Fax: +852 36789920

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.