search_api_autocomplete
Home

Kangyo Yokohama Securities

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Kangyo Yokohama Securities, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Kangyo Yokohama Securities niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om ’boiler room’-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 20 september 2018 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Kangyo Yokohama Securities en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Kangyo Yokohama Securities maakt gebruik van de website www.kysecurities.com en van de volgende contactgegevens:

Adres:         22F Hibiya Kokusai Building, 2-2-3 Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku, Tokyo

E-mails:      info@kysecurities.com; misaki.makiko@kysecurities.com; fujimura.toki@kysecurities.com

Tel.:            +81 3 4579 0434

Zij maakt tevens gebruik van een bankrekening die geopend zou zijn op naam van HK Honsinmo Trade Limited.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.