search_api_autocomplete

Krediet Service

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Krediet Service die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

Krediet Service heeft in België geen vergunning als kredietgever of inschrijving als kredietbemiddelaar. Krediet Service mag dus geen leningen aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Krediet Service aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (bijvoorbeeld dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, ontvangt de consument toch geen lening, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 23 september 2020 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van Krediet Service, en om geen gelden over te maken aan deze onderneming.

Krediet Service maakt gebruik van de website www.services-krediet.com.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.