search_api_autocomplete
Home

Lambert & Sons Incorporated (Lambert and Sons Incorporated)

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Lambert & Sons Incorporated, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is  Lambert & Sons Incorporated niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 15 maart 2018 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Lambert & Sons Incorporated en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Lambert & Sons Incorporated maakt gebruik van de website www.lambert-incorporated.com en van de volgende contactgegevens:

Adres:      Kerry Centre, 683 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

E-mail:     contact@lambert-incorporated.com

Tel.:         +852 5803 8058

Fax:         +852 5808 9046

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.