search_api_autocomplete
Home

Laporte Holding (Cloned firm)

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Laporte Holding die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten en die gebruik maakt van de naam van een bestaande onderneming, Laporte Holding SAS, om geloofwaardig over te komen. Dit is een geval van identiteitsfraude..

Laporte Holding heeft in België geen vergunning of registratie als kredietgever of kredietbemiddelaar. Laporte Holding mag dus geen kredieten aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Laporte Holding aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: Wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (zogezegde dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, krijgt de consument toch geen krediet, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in  de algemene waarschuwing die de FSMA op 4 oktober 2019 heeft gepubliceerd.

Het lijkt er op dat deze onderneming in verband staat met Mutuals Kredit / Krediet Religieus, waarover de FSMA in het verleden een waarschuwing publiceerde.

Bovendien gebruikt deze onderneming de gegevens van de onderneming Laporte Holding SAS, die gebruik maakt van de website www.laporte.biz. Er bestaat dus geen enkel verband tussen deze “kredietgever” en de Franse onderneming Laporte Holding SAS.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van Laporte Holding, en om geen gelden over te maken aan deze onderneming.

Laporte Holding maakt gebruik van de website www.laporte-holding.com, en de volgende contactgegevens:

E-mail: contact@laporte-holding.com
Telefoon: +33 7 56 84 21 51

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten.