search_api_autocomplete
Home

Lextin Capital / Green Wire Capital (www.lextincapital.com /www.greenwirecapital.com)

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Lextin Capital en diens opvolger Green Wire Capital, twee vennootschappen die beleggingsdiensten verstrekken.

Het is Lextin Capital en Green Wire Capital niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 3 december heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Lextin Capital / Green Wire Capital en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschappen opgeven.

Lextin Capital maakt gebruik van de website www.lextincapital.com (heden inactief) en van de volgende contactgegevens:

Adressen: International Commerce Centre, Nga Cheung Road, Yau Tsim Mong, Kowloon, Hong Kong; President Enterprise Corporation Tower, Songgao Road, Taipei, Taiwan; Beijing Nexus Center, 19-A East 3rd Ring Road, Beijing, China; en Toranomon Hills Mori Tower, Toranomon 1-23-1, Minato-ku, Tokyo, Japan.

E-mail: info@lextincapital.com en clients@lextincapital.com.

Tel.: +852 301-518-26.

Lextin Capital maakt al het voorwerp uit van een waarschuwing van de financiële toezichthouder van Hong Kong de Securities and Futures Commission.

Zij maakt tevens gebruik van een bankrekening die geopend zou zijn op naam van Oak Strong Limited.

Green Wire Capital maakt gebruik van de website http://greenwirecapital.com en van de volgende contactgegevens:

Adres: Otemachi Nomura Building, 2-1-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100-8170. Mina Tower, Toranomon 1-23-1, Minato-ku, Tokyo, Japan.

E-mail: info@greenwirecapital.com.

Tel.: +81 3 6369 4696.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.