search_api_autocomplete

Loeb Benson

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Loeb Benson, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Loeb Benson niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 15 maart 2018 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Loeb Benson en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Loeb Benson maakt gebruik van de website www.loeb-benson.com en van de volgende contactgegevens:

Adres:      Wheelock House, 20 Pedder Street, Hong Kong

E-mail:     contact@loeb-benson.com

Tel.:         +852 58 010 246

Fax:         +852 30 143 791

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.