search_api_autocomplete

MC-Express

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap MC-Express die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

MC-Express heeft in België geen vergunning of registratie als kredietgever of kredietbemiddelaar. MC-Express mag dus geen kredieten aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die MC-Express aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: Wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (zogezegde dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, ontvangt de consument toch geen lening, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 17 december 2019 heeft gepubliceerd.

Bovendien lijkt het er op dat deze onderneming in verband staat met Loan Syndicate, waarover de FSMA in het verleden een waarschuwing publiceerde.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van MC-Express, en om geen gelden over te maken aan deze onderneming.

MC-Express maakt gebruik van de website www.mce-express.com, en de volgende contactgegevens:

Adres: 20 Avenue Monterey, 2163 Luxembourg, Luxemburg
E-mail: aanvraag@mce-express.com
Fax: +31848690010

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten.