search_api_autocomplete

Meadows Financial

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Meadows Financial, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Meadows Financial niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 15 maart 2018 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Meadows Financial en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Meadows Financial maakt gebruik van de website www.meadowsfinancial.com en van de volgende contactgegevens:

Adressen:  International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong
                  OCBC Centre, 65 Chulia Street, Singapore 049513
                  International Finance Centre, 8 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 10002, PRC

E-mails:     info@meadowsfinancial.com, p.sinclair@meadowsfinancial.com, hk@meadowsfinancial.com,
                  sg@meadowsfinancial.com, cn@meadowsfinancial.com en careers@meadowsfinancial.com

Tel.:          +65 3163 3124

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.