search_api_autocomplete
Home

Morgan Cowen Capital Markets (www.morgan-cowen.com)

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Morgan Cowen Capital Markets, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Morgan Cowen Capital Markets niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 3 december heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Morgan Cowen Capital Markets en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Morgan Cowen Capital Markets maakt gebruik van de website http://www.morgan-cowen.com en van de volgende contactgegevens:

Adres: OUB Centre, 1 Raffles Place, 048616, Singapore.

E-mail: contact@morgan-cowen.com, emmathorn@morgan-cowen.com en connor.mcmanus@morgan-cowen.com.

Tel.: +65 3163 4500 en +65 3159 1147.

Zij maakt tevens gebruik van een bankrekening die geopend zou zijn op naam van AJY Technology HK CO., Limited.

Morgan Cowen Capital Markets maakt al het voorwerp uit van een waarschuwing van de financiële toezichthouder van Nederland de Autoriteit Financiële Markten.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.