search_api_autocomplete
Home

Mutuals Kredit / Krediet Religieus

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Mutuals Kredit of Krediet Religieus die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

Mutuals Kredit / Krediet Religieus heeft in België geen vergunning of registratie als kredietgever of kredietbemiddelaar. Deze onderneming mag dus geen kredieten aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Mutuals Kredit / Krediet Religieus aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (zogezegde dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, krijgt de consument toch geen krediet, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 29 juli 2019 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van Mutuals Kredit / Krediet Religieus, en om geen gelden over te maken aan deze onderneming.

Mutuals Kredit / Krediet Religieus maakt gebruik van de websites www.mutuals-kredit.com en www.krediet-religieus.com, en de volgende contactgegevens:

Adres:   8, rue les hirondelles, 59600 Maubeuge
E-mail:  contact@mutuals-kredit.com / contact@krediet-religieus.com

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten.