Nieuws & Waarschuwingen

NG-Bank, Arian Financial, Alborg Trading Inc. en Kalahouse Limited

Waarschuwingen
18/04/2016

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van NG-Bank en Arian Financial. Deze vennootschappen bieden in België zeer risicovolle beleggingsinstrumenten aan zonder de Belgische financiële wetgeving na te leven.

NG-Bank en Arian Financial hebben in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mogen dus geen bank- en/of beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Bovendien zijn bepaalde beleggingsinstrumenten die deze vennootschappen aanbieden, nl. binaire opties, speculatief en bijzonder risicovol. De belegger dreigt zijn volledige inleg te verliezen. De FSMA heeft in mei 2014 overigens een waarschuwing gepubliceerd over de risico’s verbonden aan beleggingen in binaire opties.

NG-Bank en Arian Financial hebben evenmin een door de FSMA goedgekeurd prospectus gepubliceerd als vereist voor de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten op Belgisch grondgebied.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten of openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten door NG-Bank en Arian Financial en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zouden opgeven.

NG-Bank maakt gebruik van de website web www.ng-bank.com, de telefoonnummers +32 2 808 59 68 en +33 182 883 603 en het e-mailadres support@ng-bank.com.

De investeerders die werden gecontacteerd om te investeren op het online platform van NG-Bank werden gecontacteerd door de vennootschap Arian Financial (contactpersonen: Antoine Brou – antoine.brou@arian-financial.com ; Laurent Favier – laurent.favier@arian-financial.com).

De investeerders worden verzocht om het geïnvesteerde geld te storten op een Cypriotische bankrekening die zogezegd geopend is op naam van de vennootschap Alborg Trading Inc. en op een Britse bankrekening die zogezegd geopend is op naam van de vennootschap Kalahouse Limited.

Gelieve akte te nemen van het feit dat deze laatste onderneming reeds het voorwerp uitmaakte van een waarschuwing van de FSMA, van 25 september 2015, een waarschuwing die werd gepubliceerd naar aanleiding van een oplichting door Binary Stock Market Bank, een vennootschap die het voorwerp uitmaakte van dezelfde waarschuwing. Hetzelfde rekeningnummer werd gebruikt door Fortune Banque, een vennootschap die eveneens het voorwerp uitmaakte van een waarschuwing van de FSMA van 25 september 2015.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zijn de Belgische financiële consumenten die geld hebben belegd bij Arian Financial en NG-Bank, er tot op heden niet in geslaagd de door hen belegde bedragen te recupereren.

De FSMA raadt aan de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen voor dergelijke vennootschappen die binaire opties of andere risicovolle beleggingsinstrumenten aanbieden. Controleer steeds of de vennootschap die u financiële diensten aanbiedt, over de vereiste vergunning beschikt. Voor meer aanbevelingen verwijst de FSMA naar de algemene waarschuwing die zij op 18 april 2016 op haar website heeft gepubliceerd.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (e-mailadres: info@fsma.be).