search_api_autocomplete
Home

OneCoin is niet door de FSMA erkend – Rappel van de waarschuwing van de NBB en de FSMA voor de risico's verbonden aan virtueel geld

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek dat noch OneCoin, noch de personen die OneCoin promoten, door haar zijn erkend of vergund. Zij wijst het publiek opnieuw op de risico’s verbonden aan virtueel geld.

Recent hebben bepaalde personen in België promotie gemaakt voor OneCoin, een vermeende virtuele munt die op cryptografie is gebaseerd. De FSMA informeert het publiek dat OneCoin op geen enkele wijze door haar is erkend. Datzelfde geldt ook voor de personen die OneCoin promoten: ook zij hebben geen enkele vergunning of erkenning van de FSMA gekregen. Meer algemeen wordt opgemerkt dat er geen specifieke regels over virtueel geld bestaan waarvan de toepassing door de FSMA wordt gecontroleerd.

De beweringen die de heer Laurent Louis op zijn Facebookpagina heeft gepubliceerd, namelijk dat de FSMA zou hebben gezegd dat zij “n’avait rien trouvé à redire sur le OneCoin” (officieuze vertaling: “niets op OneCoin aan te merken had”) en dat “pour la FSMA, le OneCoin ne pose aucun problème et n’est nullement illégal ni une arnaque” (officieuze vertaling: “OneCoin voor haar geen enkel probleem vormt, en noch illegaal, noch frauduleus is”), zijn dan ook onjuist en misleidend. Die beweringen willen immers de indruk wekken of doen geloven dat de verrichtingen in OneCoin worden uitgevoerd conform de voorwaarden die zijn vastgelegd in wetten en reglementen waarvan de toepassing door de FSMA wordt gecontroleerd, terwijl die wetten en reglementen in werkelijkheid niet op die verrichtingen van toepassing zijn.

De FSMA verwijst naar de waarschuwingen die zij in januari 2014[1] en april 2015[2] samen met de NBB heeft gepubliceerd, en benadrukt dat de daarin vermelde risico’s in verband met het aanhouden en gebruiken van virtuele munten als Bitcoin nog steeds actueel zijn. De voornaamste risico’s zijn:

De internetomgeving waarin virtueel geld wordt bijgehouden en verhandeld, houdt bepaalde risico’s in: zo bestaat het risico dat een handelsplatform of een digitale portemonnee wordt gehackt, en dat de bezitter zijn virtueel geld kwijtraakt.

De operationele betrouwbaarheid (in het bijzonder het frauderisico) van dergelijke systemen is nog niet formeel geëvalueerd door de toezichthouders.

In tegenstelling tot wat het geval is voor elektronisch geld, kan de wisselkoersschommeling van virtueel geld voor aanzienlijke financiële verliezen zorgen. Virtueel geld houdt dus een groot wisselkoersrisico in: de waarde waartegen virtueel geld in officiële munten (zoals de euro) kan worden omgewisseld, is erg wisselvallig. Deze wisselkoerswijzigingen kunnen zich in een zeer korte tijdspanne voordoen (bv. één dag). Sinds december 2013 heeft Bitcoin 80% van zijn waarde in euro verloren.

In tegenstelling tot elektronisch geld bestaat er voor virtueel geld geen wettelijke garantie dat het direct inwisselbaar is voor de oorspronkelijke waarde.

Virtueel geld heeft geen wettelijke betaalkracht: niemand is verplicht een betaling met virtueel geld te aanvaarden.

Het geld dat op een spaarrekening staat dan wel in kasbons of termijnrekeningen is belegd, is in beginsel door de overheid beschermd tot 100.000 euro per financiële instelling en per persoon. Die bescherming bestaat niet voor beleggingen in virtueel geld. 

Ook andere autoriteiten, zoals de Europese Bankautoriteit, hebben soortgelijke waarschuwingen voor virtuele munten gepubliceerd[3].

[1] Het persbericht van 2014 is beschikbaar op de website van de NBB en op de website van de FSMA.

[2] Het persbericht van 2015 is beschikbaar op de website van de NBB en op de website van de FSMA.

[3] Waarschuwing(link is external) van de Europese Bankautoriteit.