search_api_autocomplete
Home

Online-tradingplatformen maken nieuwe slachtoffers in België

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van nieuwe actoren die op onregelmatige wijze binaire opties, forex-producten en/of CFD’s aanbieden op de Belgische markt.

Elke vennootschap die, al dan niet via een onlinehandelsplatform, beleggingsproducten wenst aan te bieden, moet over een vergunning beschikken.

Bovendien mag sinds 18 augustus 2016 geen enkele (al dan niet vergunde) beleggingsonderneming actief binaire opties, bepaalde forex-producten en CFD’s commercialiseren op Belgisch grondgebied.

De ondernemingen waarop deze waarschuwing betrekking heeft, leven deze regels niet na.

Consumenten die bij deze vennootschappen hebben belegd, hebben de door hen belegde bedragen nooit kunnen recupereren. In die gevallen is er hoogstwaarschijnlijk sprake van beleggingsfraude.

Om al deze redenen raadt de FSMA dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten afkomstig van de volgende vennootschappen:

***

De FSMA herinnert eraan dat er vaak beleggingsfraude wordt gepleegd door vennootschappen die actief zijn in de sector van de binaire opties, forex-producten en CFD’s, en die niet beschikken over de vereiste vergunning. Personen die toch wensen te beleggen bij deze vennootschappen, lopen het risico de geïnvesteerde bedragen nooit meer terug te zien.

Om fraude te vermijden, geeft de FSMA volgende aanbevelingen aan beleggers:

  • Controleer steeds de identiteit van de vennootschap (identiteitsgegevens, land van vestiging, enz.). Als de vennootschap niet duidelijk kan worden geïdentificeerd, mag u ze in geen geval vertrouwen. Raadpleeg gangbare zoekmachines (zoals Google) om informatie te verzamelen over de vennootschap.
  • Ga na of de vennootschap een vergunning heeft om financiële diensten te verlenen. Raadpleeg hiervoor de website van de financiële toezichthouder en vertrouw niet enkel op de informatie die de vennootschap zelf verstrekt. Via de zoekfunctie op de website van de FSMA kan u te weten komen of een vennootschap over de vereiste vergunning beschikt en of er een waarschuwing bestaat over deze vennootschap.
  • Wees op uw hoede als u ongevraagd via telefoon of e-mail wordt gecontacteerd ('cold calling'), m.a.w. als u daar als belegger niet vooraf om hebt verzocht. Dit is vaak de eerste stap van een frauduleuze praktijk.
  • Eis duidelijke en verstaanbare informatie van de tegenpartij. Beleg nooit in een product als u niet perfect begrijpt wat het precies inhoudt.
  • Kijk uit als u gevraagd wordt om geld over te maken naar een land dat geen enkele band heeft met de beleggingsvennootschap, noch met uw thuisland als belegger.
  • Wees op uw hoede voor beloftes van buitensporige winst. Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo.

Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden. Aarzel niet om, bij de minste twijfel en vóór u een (bijkomende) betaling uitvoert, de FSMA rechtstreeks te contacteren via het contactformulier voor consumenten op haar website. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen als u in aanraking komt met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing zou hebben gepubliceerd.

***

Voor meer aanbevelingen over de preventie van beleggingsfraude raadt de FSMA beleggers aan om de webpagina 'Hoe fraude herkennen en voorkomen?' op haar website te raadplegen.

Voor meer informatie over binaire opties nodigt de FSMA beleggers uit om de webpagina 'Binaire opties en forex' op haar website te raadplegen.