Nieuws & Waarschuwingen

Onregelmatige beleggingsdiensten: boiler rooms

Waarschuwingen
10/09/2015

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van verschillende “boiler rooms” die Belgische consumenten benaderen. Het gaat om de vennootschappen Peston & Sons Securities, Jones Shaw Capital Partners, Neuberger and Co. Wealth Management, Arian Financial (cloned firm), Dashan International en Norikura-Global.

Deze vennootschappen hebben in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling en mogen dus in geen enkel geval in of vanuit België beleggingsdiensten verstrekken.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door deze vennootschappen en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zouden opgeven.

U kan de waarschuwingen over Peston & Sons Securities, Jones Shaw Capital Partners, Neuberger and Co. Wealth Management, Arian Financial (cloned firm), Dashan International en Norikura-Global, Seattle Mercantile Exchange en Dalerich Ltd terugvinden op de website van de FSMA.

Wij herhalen dat boiler room-fraude een vorm van fraude is waarbij consumenten ongevraagd en vaak telefonisch worden gecontacteerd met een aanbod om weinig gekende aandelen of exotische financiële producten te kopen. Hoewel de boiler room zich voordoet als een erkende dienstverlener met een website en professioneel ogende formulieren, gaat het hier dikwijls om oplichters en zijn de aangeboden aandelen of producten fictief of waardeloos. De consument wordt doorgaans gelokt met een eerste, in bedrag beperkte, investering die dan zeer vlug winstgevend blijkt te zijn. Vervolgens wordt de consument verzocht om steeds meer geld te investeren. In tegenstelling tot de eerste beperkte investering, zijn de nieuwe investeringen verlieslatend en/of als de consument zijn geld terugvordert, blijkt dat niet mogelijk zonder bijkomende stortingen. Daarbij wordt niet geaarzeld om de consument zwaar onder druk te zetten (vandaar de Engelse benaming "boiler room").

Uit de meest recente informatie waarover de FSMA beschikt, blijken vele boiler rooms zich specifiek te richten tot zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen.

De FSMA geeft u als belegger de volgende algemene aanbevelingen om u te wapenen tegen dergelijke fraudepraktijken:

 • controleer steeds de identiteit van de vennootschap (haar identiteitsgegevens, land van vestiging, enz.). Als de vennootschap niet duidelijk geïdentificeerd kan worden, mag u ze in geen geval vertrouwen. Is ze in een land buiten de Europese Unie gevestigd, wees er u dan van bewust dat er moeilijkheden kunnen optreden mocht u in een conflictsituatie terechtkomen en een rechtsvordering willen instellen;
 • raadpleeg de waarschuwingen die gepubliceerd worden op de website van de FSMA en van andere buitenlandse toezichthouders of IOSCO. Zoek daarbij niet enkel de beleggingsvennootschap op maar ook de vennootschap op rekening waarvan u eventueel geld moet storten. Sinds 17 juli 2015 zijn alle boiler rooms waarover de FSMA een waarschuwing heeft gepubliceerd, opgenomen in de “Lijst van vennootschappen die beleggingen in binaire opties en forex-producten aanbieden, en van ‘boiler rooms’, die allemaal op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied”. Die lijst kan u raadplegen op de FSMA-website.
  Opgelet: als de FSMA geen waarschuwing heeft gepubliceerd over een vennootschap, betekent dit nog niet dat zij een geldige vergunning bezit. Hoewel de FSMA alles in het werk stelt om de waarschuwingen zo snel mogelijk te publiceren, is het heel goed mogelijk dat zij er nog niet van op de hoogte is dat een vennootschap illegale activiteiten ontplooit op de Belgische markt, te meer daar de onwettige vennootschappen erover waken geregeld van naam te veranderen.
 • ga na of de beleggingsvennootschap een vergunning heeft. Raadpleeg daartoe de lijsten van personen die gemachtigd zijn om gereglementeerde financiële diensten te verstrekken. U vindt die lijsten terug op de website van de FSMA in de rubriek “Financiële dienstverleners”;
 • wees op uw hoede als u ongevraagd via telefoon of e-mail wordt gecontacteerd (“cold calling”), m.a.w. als u daar als belegger niet vooraf om hebt verzocht. Dit is vaak de eerste stap van een frauduleuze praktijk;
 • kijk uit als u gevraagd wordt om geld over te maken naar een land dat geen enkele band heeft met de uitgevende vennootschap, noch met uw thuisland als belegger;
 • wees wantrouwig als u een torenhoge winst wordt beloofd. Vaak laten oplichters van meet af aan uitschijnen dat er aanzienlijke winst wordt geboekt. Het loopt pas fout op het ogenblik dat de belegger zijn inleg terugvraagt;
 • geloof de informatie die deze vennootschappen verstrekken niet zonder meer. Het is bijvoorbeeld niet omdat zij beweren een vergunning te hebben verkregen van de toezichthouder in een land dat dat ook daadwerkelijk zo is. Controleer steeds de informatie die u wordt verstrekt. Wees ook beducht voor “cloned firms”: vennootschappen die zich laten doorgaan voor andere, legitieme vennootschappen hoewel zij geen enkele band hebben met elkaar. Door de e-mailadressen of de contactgegevens van de betrokken vennootschappen te vergelijken, kan u deze fraude op het spoor komen. Let ook op voor zogenaamde verzekeringen die gekoppeld worden aan uw rekening: als het aanbod frauduleus is, is de beloofde verzekering dat ongetwijfeld ook;
 • eis duidelijke en verstaanbare informatie van de tegenpartij. Beleg nooit in een product als u niet perfect begrijpt wat het precies inhoudt;
 • wees nog achterdochtiger als de vennootschap de winst pas wil uitkeren nadat u een bijkomende som hebt gestort en/of een belasting hebt betaald. Deze bijkomende opvragingen zijn vaak een teken aan de wand van fraude.

Meer dan ooit is waakzaamheid geboden. Aarzel niet om bij de minste twijfel de FSMA rechtstreeks te contacteren (e-mail: info@fsma.be). Aarzel evenmin om de FSMA te verwittigen mocht u in aanraking komen met een verdachte vennootschap waarover zij nog geen waarschuwing zou hebben gepubliceerd.