search_api_autocomplete
Home

Oplichters spelen in op de actualiteit: Pas op voor de vele fraudes gelinkt aan het coronavirus!

Waarschuwing
Covid-19: virusdeeltjes verspreiden zich

De FSMA waarschuwt het publiek opnieuw voor oplichters die munt slaan uit COVID-19. Voor hen komt het huidige klimaat uitermate gelegen om nieuwe slachtoffers te maken.

De FSMA heeft vernomen dat de zogezegde ‘onderneming’ Altridium Group Inc., die actief is via de websites www.flixgm.com en https://flixance.com/, de betaling van extra kosten (‘coronavirus fee’) eist van haar slachtoffers vóór zij hun startkapitaal kunnen recupereren of hun zogenaamde winst kunnen innen.

Die kosten zouden door de Wereldgezondheidsorganisatie zijn opgelegd aan offshore banken om fondsen te werven in de strijd tegen COVID-19. Om haar eis geloofwaardiger te maken, heeft deze malafide onderneming niet geaarzeld om valse documenten te maken met het logo van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Op 1 oktober 2019 had de FSMA het publiek al gewaarschuwd voor de activiteiten van Altridium Group Inc.

Wees nu dubbel zo waakzaam voor oplichtingen die verband houden met COVID-19 (zie ook onze waarschuwingen van 27 maart 2020 en 1 april 2020), en ook voor fraude van het type ‘cloned firm’ (zie onze waarschuwing van 13 februari 2020) waarbij fraudeurs de identiteit aannemen van andere personen of echte ondernemingen (een vergunde onderneming, een internationale organisatie, een advocaat, een bank …) om zo aan geloofwaardigheid, en zelfs aan legitimiteit te winnen en beleggers te kunnen aantrekken.

Word geen slachtoffer van beleggingsfraude op sociale netwerken

 • Wees op uw hoede voor beloftes van buitensporige winst. Als een rendement u te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook werkelijk zo!
 • Neem de informatie die bedrijven verstrekken niet aan voor zoete koek. Vaak beweert een onderneming dat zij beschikt over een vergunning om financiële diensten aan te bieden, terwijl dat niet zo is. Controleer altijd de informatie die u krijgt (handelsnaam, maatschappelijke zetel …). Is het bedrijf buiten de Europese Unie gevestigd, wees er dan van bewust dat er moeilijkheden kunnen ontstaan als u in een conflict verwikkeld raakt.
 • Ga na of de onderneming een vergunning heeft. Raadpleeg daartoe de lijsten op de website van de FSMA – Check je aanbieder. Wees ook beducht voor ‘cloned firms’. Dat zijn ondernemingen die zich laten doorgaan voor andere, legitieme bedrijven zonder dat ze een band hebben met elkaar. U kan deze fraude op het spoor komen door de e-mailadressen of de contactgegevens van de betrokken ondernemingen te vergelijken.
 • Raadpleeg de waarschuwingen die op de websites van de FSMA, andere buitenlandse toezichthouders of IOSCO worden gepubliceerd. Ga na of de onderneming die u financiële diensten aanbiedt, in een waarschuwing wordt genoemd. Zoek niet alleen op naam van de onderneming die u financiële diensten aanbiedt, maar ook op naam van de onderneming waaraan u eventueel geld moet storten.

  Op de website van de FSMA kan u voor die opzoeking gebruik maken van de zoekfunctie. Bovendien zijn alle ‘ondernemingen’ waarover de FSMA een waarschuwing heeft gepubliceerd, vermeld op de lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn op het Belgisch grondgebied. Ook die lijst is op de website van de FSMA te vinden.

  Opgelet: staat de onderneming die u zoekt niet op de lijst met waarschuwingen, dan nog mag u er niet van uitgaan dat ze een geldige vergunning heeft om financiële diensten aan te bieden. De FSMA stelt alles in het werk om waarschuwingen zo snel mogelijk te publiceren, maar de kans bestaat dat zij niet weet dat een onderneming illegale activiteiten ontplooit op Belgisch grondgebied. Dat komt onder meer omdat malafide ondernemingen geregeld van naam veranderen.
 • Wees op uw hoede voor cold calling: daarbij wordt u via telefoon of e-mail gecontacteerd met een financieel aanbod zonder dat u daar als belegger vooraf om hebt verzocht. Dat is vaak de eerste stap van een frauduleuze praktijk.
 • Kijk uit als u wordt gevraagd om geld over te maken naar een land dat geen enkele band heeft met de onderneming, noch met uw thuisland als belegger.
 • Beleg nooit in een product als u niet perfect begrijpt wat het precies inhoudt.
 • Wees achterdochtig als u wordt gevraagd een bijkomende som te storten of een belasting te betalen als voorwaarde voor de uitbetaling van winst. Deze opvragingen zijn vaak een teken van fraude.

Aarzel niet om bij de minste twijfel over het regelmatige karakter van een aanbod van financiële diensten, de FSMA te contacteren via het contactformulier voor consumenten op haar website. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen als u in aanraking komt met een verdachte onderneming waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.

Wat moet u doen als u toch bent opgelicht?

Als u het slachtoffer denkt te zijn van oplichtingspraktijken, stort dan in geen geval nog bijkomende sommen aan uw contactpersoon. Opgelet: dit geldt ook en vooral als zij u de terugbetaling van uw geld beloven in ruil voor een laatste storting. Oplichters gebruiken die techniek vaak om hun slachtoffers te overhalen nog een laatste keer geld te storten.

Contacteer ook onmiddellijk uw lokale politiediensten om een klacht in te dienen, en meld de oplichting aan de FSMA via het contactformulier voor consumenten.

De FSMA onderstreept hoe belangrijk het is om zo snel mogelijk een klacht in te dienen en die klacht grondig te documenteren (betrokken onderneming, bankrekeningen waarop u geld hebt gestort …).

Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen als u in aanraking komt met een verdachte onderneming waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.

Hebt u vragen over de genomen maatregelen voor de bank- en verzekeringssector in het kader van de coronacrisis?

De FSMA als toezichthouder met een focus op consumentenbescherming, heeft in het kader van de coronacrisis een callcenter geopend. Als u vragen hebt over de maatregelen die in het kader van de coronacrisis zijn genomen in de bank- en verzekeringssector, kan u steeds terecht bij ons callcenter. Het contactformulier en de telefoonnummers van het callcenter staan op de website van de FSMA.