search_api_autocomplete
Home

Pas op voor beleggingsfraude!

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

Aanbieding van spaar- of vermogensbeheerdiensten waarbij een hoog of zelfs gewaarborgd rendement wordt beloofd? Opgelet voor aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn

De voorbije maanden lieten vele consumenten ons weten dat zij door vennootschappen werden benaderd met allerlei aanbiedingen. Daarbij werden hogere rendementen dan het gangbare marktrendement en vaak zelfs gewaarborgde rendementen in het vooruitzicht gesteld. De FSMA waarschuwt de consumenten: hoe aanlokkelijk die aanbiedingen ook lijken, vaak schuilen er oplichters achter die niet over de nodige vergunningen voor zo’n aanbiedingen beschikken en maar één doel hebben: u uw spaargeld afhandig maken.

Hoe starten dergelijke oplichtingspraktijken?

De oplichters kunnen u op allerlei manieren benaderen:

  • zij contacteren u nadat u belangstelling heeft getoond voor reclame voor hoge rentevoeten op sociale netwerken of andere websites. In de daaropvolgende dagen belt een medewerker u op om u beleggingsaanbiedingen voor te stellen;
  • zij contacteren u soms ook telefonisch zonder dat u zelf eerst iets heeft ondernomen. Die 'cold calling'-techniek komt erg vaak voor bij beleggingsfraude.

Daarna vragen zij u de website van hun 'vennootschap' te bezoeken en daar een persoonlijke rekening te openen. Soms ontvangt u ook een contractvoorstel. Alle verdere contacten verlopen per e-mail en telefonisch.

Opgelet: laat u niet misleiden door het 'professionele' uitzicht van de website waarnaar u wordt doorverwezen. De oplichters doen er natuurlijk alles aan om een zo ernstig mogelijke indruk te maken.

Wat stellen de oplichters voor?

De beleggingsvoorstellen die u mogelijk ontvangt, zijn zeer uiteenlopend. Uit de getuigenissen van de consumenten blijkt dat de voorbije maanden vaak vermogensbeheerovereenkomsten worden voorgesteld. U vertrouwt de betrokkenen in dat geval uw geld toe en zij beheren het voor u, waarbij zij hoge of zelfs gewaarborgde rendementen in het vooruitzicht stellen.

In andere gevallen worden de consumenten verzocht een (spaar)rekening te openen. Opnieuw worden daarbij hoge of zelfs gewaarborgde rendementen in het vooruitzicht gesteld.

Soms worden ook alternatieve beleggingsproducten (zeldzame aardmetalen, goud, edele metalen, ...) voorgesteld. De FSMA heeft eerder al voor dergelijke aanbiedingen gewaarschuwd. Meer informatie daarover vindt u in de waarschuwing van de FSMA van 8 mei 2017.

Het is steeds hetzelfde verhaal: de oplichters proberen u te lokken met veel hogere rendementen dan die van klassieke spaarrekeningen.

Hoe kan u zich tegen zo’n praktijken beschermen?

Opdat u niet de dupe zou worden van dergelijke oplichtingspraktijken, vraagt de FSMA u de grootst mogelijke omzichtigheid aan de dag te leggen en raadt zij u aan waakzaam te blijven voor alle aanwijzingen van beleggingsfraude. Hieronder vindt u enkele aanbevelingen:

  • Wees op uw hoede voor (beloften van) buitensporige winst. Als een rendement u te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook werkelijk zo!
  • Controleer steeds de identiteit van de vennootschap die u benadert (identiteitsgegevens, land van vestiging, enz.). Vertrouw nooit een vennootschap als zij niet duidelijk kan worden geïdentificeerd.
  • Wees op uw hoede voor vennootschappen die beweren over een vergunning van een toezichthoudende autoriteit te beschikken, en die naar die vergunning verwijzen. Die techniek komt veel voor. Het gaat daarbij echter vaak om identiteitsfraude. Meer informatie vindt u in de waarschuwing van de FSMA van 28 januari 2019. Aarzel niet om de informatie die u ontvangt, door de FSMA te laten bevestigen.
  • Informeer naar de datum waarop de website van de vennootschap is gemaakt: als de website van de vennootschap nog niet lang bestaat, is dat vaak een bijkomende aanwijzing van beleggingsfraude.
  • Wees op uw hoede voor verzoeken om geld over te schrijven naar bankrekeningen in landen die geen enkele band hebben met de zogenaamde zetel van de vennootschap die u benadert, of het land waar u woont.

Als uw contactpersoon erg opdringerig overkomt, is ook dat vaak een aanwijzing van fraude.

Wat moet u doen als een dergelijke vennootschap u benadert?

Als u het slachtoffer denkt te zijn van oplichtingspraktijken, stort dan in geen geval nog bijkomende sommen aan uw contactpersoon. Opgelet: dit geldt ook en vooral als u de terugbetaling van uw geld wordt beloofd in ruil voor een laatste storting. Oplichters gebruiken die techniek vaak om hun slachtoffers te overhalen nog een laatste keer geld te storten.

Contacteer ook onmiddellijk uw lokale politiediensten om een klacht in te dienen, en meld de oplichting aan de FSMA via het contactformulier voor consumenten.

De FSMA onderstreept hoe belangrijk het is om zo snel mogelijk een klacht in te dienen en die klacht grondig te documenteren (betrokken vennootschap, bankrekeningen waarop u geld heeft gestort, …).

Verdachte vennootschappen die de afgelopen weken actief waren

De voorbije weken is de FSMA ervan in kennis gesteld dat de volgende vennootschappen het Belgische publiek met dergelijke aanbiedingen benaderen:

  • GBE-Capital (www.gbe-capital.com);
  • JT-Europe (www.jt-europe.com).

De FSMA waarschuwt u voor die vennootschappen: zij beschikken over geen enkele vergunning en mogen dus geen beleggingsdiensten aanbieden op Belgisch grondgebied. Bovendien gaat het wellicht om beleggingsfraude, wat uiteindelijk betekent dat u de gestorte bedragen nooit terugbetaald zal krijgen. Hoewel bepaalde beleggers er aanvankelijk soms toch in slagen om bepaalde sommen te recupereren, blijken de betrokken oplichters die betalingen enkel te verrichten om de beleggers van hun betrouwbaarheid te overtuigen, en hen er zo toe aan te zetten bijkomende stortingen te verrichten.

Opgelet: om nog meer consumenten te overtuigen, stelen beide voornoemde vennootschappen de identiteit van twee beleggingsondernemingen die wel zijn vergund, respectievelijk GBE Capital Ltd en Jump Trading Europe. Meer informatie over identiteitsdiefstal vindt u in de waarschuwing van de FSMA van 28 januari 2019.

***

Meer dan ooit is dus voorzichtigheid geboden.

Als u de minste twijfel heeft over het regelmatige karakter van een aanbod van financiële diensten, aarzel dan niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen mocht u in aanraking komen met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing zou hebben gepubliceerd.