Nieuws & Waarschuwingen

Plea (UK) LIMITED, GMTInvest en Redlane Ltd

Waarschuwingen
25/09/2015

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Plea (UK) LIMITED, actief onder de commerciële naam GMTInvest, een vennootschap die in België zeer risicovolle beleggingsinstrumenten aanbiedt zonder de Belgische financiële wetgeving na te leven.

Plea (UK) LIMITED, die actief is onder de commerciële naam GMTInvest, heeft in België geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mag dus geen bank- en/of beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Bovendien zijn bepaalde beleggingsinstrumenten die deze vennootschap aanbiedt, met name Forex-producten, speculatief van aard en bijzonder risicovol. De belegger dreigt zijn volledige inleg en zelfs meer te verliezen. De FSMA heeft in juni 2011 overigens een waarschuwing gepubliceerd over de risico’s verbonden aan speculatieve transacties in deviezen (Forex).

Plea (UK) LIMITED (GMTInvest) heeft evenmin een door de FSMA goedgekeurd prospectus gepubliceerd als vereist voor de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten op Belgisch grondgebied.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten of openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten door Plea (UK) LIMITED (GMTInvest) en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zou opgeven.

Plea (UK) LIMITED (GMTInvest) maakt gebruik van de website www.gmtinvest.com. Op haar website verwijst zij tevens naar de vennootschap Redlane Ltd, die gevestigd is op hetzelfde adres en die zij voorstelt als de eigenaar van de website en/of de ter beschikking gestelde handelsplatformen MT4 en Sirix.

Uit de informatie waarover de FSMA tot dusver beschikt, blijkt dat de Belgische financiële consumenten die geld hadden belegd bij die vennootschap, het verloren bedrag niet hebben kunnen recupereren.

De FSMA raadt aan de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen voor dergelijke vennootschappen die Forex-producten of andere risicovolle beleggingsinstrumenten aanbieden. Controleer steeds of de vennootschap die u financiële diensten aanbiedt, over de vereiste vergunning beschikt. Voor meer aanbevelingen verwijst de FSMA naar de algemene waarschuwing die zij op 25 september 2015 op haar website heeft gepubliceerd.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (e-mailadres: info@fsma.be).