Nieuws & Waarschuwingen

'Recovery rooms' en daarmee verband houdende praktijken

Waarschuwingen
16/03/2015

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor personen die zich richten tot slachtoffers van beleggingsfraude met het voorstel hen te helpen het geld dat zij verloren zijn te recupereren.

Om zich voor te stellen gebruiken deze personen verschillende schuilnamen of beroepen, zoals advocaat, financieel analist, accountant, financieel adviseur, enz. Zij hebben het gemunt op beleggers die al het slachtoffer zijn geworden van fraude. Doorgaans wenden zij zich via de telefoon tot deze gedupeerden met het aanbod hen, tegen vergoeding, te helpen de geïnvesteerde sommen terug te winnen of de geleden verliezen op onregelmatige tradingplatforms (forex of binaire opties) ongedaan te maken.

Dit zijn typische kenmerken van 'recovery room'-fraude. Daarbij worden beleggers die al werden opgelicht ongevraagd en meestal telefonisch gecontacteerd met het voorstel hen te helpen hun verlies goed te maken. Er worden verschillende mogelijkheden geopperd: hulp om het verloren geld terug te krijgen, terugbetaling van de belegde bedragen door bijvoorbeeld een bepaalde som te storten of een rekening te openen op een tradingplatform, enz. In elk geval vragen deze oplichters een financiële bijdrage vóór ze de voorgestelde dienst verlenen. Dat is een duidelijke aanwijzing dat het om een 'recovery room' gaat. Deze financiële criminelen zijn ofwel dezelfde oorspronkelijke oplichters ofwel andere criminelen die zich lijsten van fraudeslachtoffers hebben aangeschaft. Elke belegger die ooit het slachtoffer is geworden van een onregelmatig tradingplatform of meer algemeen van beleggingsfraude, moet zich ervan bewust zijn dat de oplichters hem opnieuw kunnen viseren of zijn gegevens kunnen doorverkopen.

In een groot aantal gevallen misbruiken de oplichters de identiteit van bestaande personen of vennootschappen, zoals een advocaat, een genoteerde vennootschap, enz. of beweren zij een mandaat te hebben of op z’n minst de toestemming van een of andere toezichthouder. Identiteitsmisbruik is kenmerkend voor fraude van het type 'cloned firms': oplichters gebruiken de identiteit van een bestaand persoon of vennootschap waaraan zij geloofwaardigheid en zelfs legitimiteit ontlenen om de beleggers te overtuigen.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op diensten die ongevraagd worden aangeboden om door fraude geleden verliezen goed te maken, alsook om geen geld te storten op een rekeningnummer dat een dergelijke dienstaanbieder zou opgeven.

Hieronder leest u een paar getuigenissen van slachtoffers van 'recovery room'-fraude:

“Zes dagen geleden heeft een Franse vennootschap ‘XXX’ mij gecontacteerd en mij op het hart gedrukt dat zij ervoor kan zorgen dat ik mijn geld, plus schadevergoeding, binnen 30 dagen terug heb. Ik moest enkel 330 euro dossierkosten betalen.”

 

“Ingevolge ons telefoongesprek van vandaag, bevestig ik dat wij uw traderaccount op een beursplatform onder toezicht van de Europese Beursautoriteit (sic!) hebben afgesloten en dat een meerwaarde van 526,18 euro in bewaring werd geplaatst. Opdat dit op uw rekening zou kunnen worden gestort, verzoek ik u mij de volgende bewijsstukken te bezorgen: - een recto verso fotokopie van uw identiteitskaart - een bewijs van domicilie. Bij ontvangst van de documenten zal ik u opnieuw contacteren om u meer informatie te geven over de te volgen procedure. Hoogachtend AAA”

 

“Ik ben zopas gecontacteerd geweest door een vennootschap die mijn geld (137.000 euro) zou hebben gerecupereerd. Het zou op een geblokkeerde rekening staan bij BARCLAYS in Londen! Het gaat om de vennootschap BBB. Zij vraagt mij 25.000 euro te storen om mijn geld te recupereren ???”

 

“Een week geleden werd ik op mijn gsm gecontacteerd door een persoon die me waarschuwde dat ik op niet-gereguleerde tradingplatforms had gehandeld (waaronder markets.com). Hij stelde mij een manier voor om de belegde bedragen te recupereren. Daarvoor moest ik een rekening openen bij CCC, een transitplatform om privébeleggers te vergoeden die geld hadden belegd op andere, niet-gereguleerde tradingsites (broker).

 

Met het idee dat ik mijn geld kon terugwinnen, heb ik 770 euro belegd in dit tradingplatform (CCC) om een bedrag van 1000 euro te deblokkeren in de vorm van een bonus die CCC mij zogenaamd verschuldigd was en die ik 40 dagen later zou kunnen opnemen. Alles zou via bemiddeling van de bank Barclays verlopen.

 

Naderhand ben ik te weten gekomen dat dit oplichters waren. Hun praktijken waren aan het licht gebracht door de AMF in Frankrijk.”

 

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (e?mailadres: info@fsma.be).