search_api_autocomplete
Home

Reed Cavendish Wealth Management

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Reed Cavendish Wealth Management, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Reed Cavendish Wealth Management niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 5 november 2018 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Reed Cavendish Wealth Management en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Reed Cavendish Wealth Management maakt gebruik van de website www.reedcavendish.com en van de volgende contactgegevens:

Adres:      12F No.9 Xiangyang Road, Zhongzheng District, Taipei City 10046, Taïwan

E-mail:     info@reedcavendish.com

Tel.:          +886 2 7741 4671

Fax:           +886 2 7741 4672

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.