search_api_autocomplete
Home

Royston Carr Asset Management

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Royston Carr Asset Management, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Royston Carr Asset Management niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 5 november 2018 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door  Royston Carr Asset Management en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Royston Carr Asset Management maakt gebruik van de website www.roystoncarr.com en van de volgende contactgegevens:

Adres:      5F No. 173, Section 2, Datong Road, Xizhi District, New Taipei City, 22184 Taiwan

E-mail:     info@roystoncarr.com 

Tel.:          + 886 2 7703 4447

Fax:           + 886 2 7703 4448

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.