search_api_autocomplete

Salem Lening

Waarschuwing
Recovery room: twee mannen schudden elkaar de hand terwijl een man geld in de binnenkant van de andere man zijn vest steekt

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Salem Lening die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

Salem Lening heeft in België geen vergunning of inschrijving als kredietgever of als kredietbemiddelaar. Salem Lening mag dus geen kredieten aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Salem Lening aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (zogezegde dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, ontvangt de consument toch geen lening, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 25 maart 2020 heeft gepubliceerd.

Salem Lening staat ook op de door de Franse prudentiële toezichthouder (ACPR) gepubliceerde zwarte lijst van entiteiten die niet over de vereiste vergunning beschikken.

De FSMA raadt dan ook absoluut af om in te gaan op kredietaanbiedingen van Salem Lening, en om geen gelden over te maken aan deze onderneming.

Salem Lening maakt gebruik van de website www.salem-lening.com.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.