search_api_autocomplete

Selva Bank

Waarschuwing
Frauduleuze aanbiedingen: een zakenman toont zijn lege broekzak

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Selva Bank die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

Selva Bank heeft in België geen vergunning als kredietgever of inschrijving als kredietbemiddelaar. Selva Bank mag dus geen leningen aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Selva Bank aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (bijvoorbeeld dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, ontvangt de consument toch geen lening, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 23 september 2020 heeft gepubliceerd.

Selva Bank staat ook op de door de Franse prudentiële toezichthouder (ACPR) gepubliceerde zwarte lijst van entiteiten die niet over de vereiste vergunning beschikken.

Bovendien lijkt het er op dat deze onderneming in verband staat met The Helpers, waarover de FSMA reeds een waarschuwing publiceerde.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van Selva Bank, en om geen gelden over te maken aan deze onderneming.

Selva Bank maakt gebruik van de website www.snsbank-online.com, en de volgende contactgegevens:

E-mail: office@selvabank.com
Telefoon: +33 7 541 146 60

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.