search_api_autocomplete

Sky Marketing

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Sky Marketing, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Sky Marketing niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 18 juli 2018 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Sky Marketing en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Sky Marketing maakt gebruik van de website www.sky-marketing.com en van de volgende contactgegevens:

Adres: Sussex Center Level 15, 90 Burnhamthorpe Road West, Mississauga, Ontario, Canada

E-mail: e.temple@sky-marketing.com

Tel.: +1 289 780 4720

Fax: +1 289 780 0460

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.