search_api_autocomplete

Stock Global

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Stock Global. Deze vennootschap biedt beleggingen aan zonder de Belgische financiële wetgeving na te leven.

Het is Stock Global niet toegestaan om bank- en/of beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Bovendien is het sinds 18 augustus 2016 geen enkele (al dan niet vergunde) beleggingsvennootschap toegestaan om actief binaire opties of andere derivaten die een looptijd van minder dan één uur hebben en/of die rechtstreeks of onrechtstreeks een hefboomeffect inhouden (inclusief forex-derivaten en CFD’s), op Belgisch grondgebied te commercialiseren.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Stock Global en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

De FSMA wijst er ook op dat de personen die ingaan op de beleggingsvoorstellen van vennootschappen die niet over de vereiste vergunning beschikken, de door hen geïnvesteerde bedragen in de meeste gevallen nooit kunnen recupereren. In die gevallen is er sprake van beleggingsfraude.

Stock Global maakt gebruik van de website www.stockglobal.com en van de volgende contactgegevens:

Adres: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960
E-mail: Support@stockglobal.com
Tel.: +442080028702

Om consumenten te benaderen, maakt deze vennootschap ook gebruik van valse advertenties op sociale media. Meer informatie over deze werkwijze vindt u in de waarschuwing die de FSMA op 30 september 2019 heeft gepubliceerd.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.