search_api_autocomplete
Home

Structured Strategic Capital (SSC) (www.structuredstrategiccapital.com)

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Structured Strategic Capital, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Structured Strategic Capital niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 3 december heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Structured Strategic Capital en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Structured Strategic Capital maakt gebruik van de website http://structuredstrategiccapital.com en van de volgende contactgegevens:

Adres: Floor 4, 15 Nihonbashi, Honsekicho, Tokyo, Japan.

Tel.: +81 3 6740 1464.

Structured Strategic Capital maakt al het voorwerp uit van een waarschuwing van de financiële toezichthouder van Taiwan de Financial Supervisory Commission.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.