search_api_autocomplete
Home

Swissmain.com / Meridian Banc Ltd.

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Swissmain.com en Meridian Banc Ltd. Beiden maken op hun website gebruik van hetzelfde logo en geven aan samen te werken. Deze vennootschapen bieden beleggingen aan zonder de Belgische financiële wetgeving na te leven.

Het is Swissmain.com en Meridian Banc Ltd. niet toegestaan om bank- en/of beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Bovendien mag sinds 18 augustus 2016 geen enkele (al dan niet vergunde) beleggingsonderneming actief binaire opties en bepaalde andere derivaten op Belgisch grondgebied commercialiseren. Het gaat om derivaten die een looptijd van minder dan één uur hebben en/of die rechtstreeks of onrechtstreeks een hefboomeffect inhouden (inclusief forex-derivaten en CFD’s).

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Swissmain.com en Meridian Banc Ltd. en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschappen opgeven.

De FSMA wijst er ook op dat de personen die ingaan op de beleggingsvoorstellen van vennootschappen die niet over de vereiste vergunning beschikken, de door hen geïnvesteerde bedragen in de meeste gevallen nooit kunnen recupereren. In die gevallen is er sprake van beleggingsfraude.

Swissmain.com en Meridian Banc Ltd. maken gebruik van volgende websites: https://www.swissmain.com en https://meridianbanc.com en gebruiken onder meer de volgende contactgegevens:

Tel.: +41 43 508 94 25; +41 43 508 87 73; +45 89 882 362; +45 78 150 111

Swissmain.com en Meridian Banc Ltd. maken al het voorwerp uit van een waarschuwing van de financiële toezichthouder van Zwitserland (FINMA) en Hong Kong (SFC).

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.