search_api_autocomplete

Union Finances

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de frauduleuze activiteiten van de vennootschap Union Finances die op onregelmatige wijze kredieten aanbiedt aan consumenten.

Union Finances heeft in België geen vergunning of registratie als kredietgever of kredietbemiddelaar. Union Finances mag dus geen kredieten aanbieden in België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden de kredieten die Union Finances aanbiedt zuiver frauduleus zijn. De onderneming gaat als volgt te werk: Wanneer consumenten wensen in te gaan op een kredietaanbieding, wordt hen gevraagd bepaalde bedragen over te maken, om allerhande kosten verbonden aan het krediet te dekken (zogezegde dossierkosten of een verzekering). Eens deze kosten betaald zijn, krijgt de consument toch geen krediet, en is het bijna onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. Meer informatie over dit type fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 6 februari 2019 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op kredietaanbiedingen van Union Finances, en om geen geld over te maken aan deze onderneming.

Union Finances maakt gebruik van de website www.union-finances.com, en de volgende contactgegevens:

Adres: 37, Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France
E-mail: contact@union-finances.com

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten.