search_api_autocomplete
Home

Unique Global Investment (https://ugi.direct )

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Unique Global Investment, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Unique Global Investment niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 3 december heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Unique Global Investment en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Unique Global Investment maakt gebruik van de website https://ugi.direct (heden inactief) en van de volgende contactgegevens:

Adressen: Tuchlauben 7a, 1010 Vienna, Austria en 300 Acacia Rd, Darrenwood, Johannesburg, 2195, South Africa.

E-mail: info@ugi.direct.

Unique Global Investment maakt al het voorwerp uit van een waarschuwing van de financiële toezichthouder van Oostenrijk de Finanzmarktaufsichtsbehörde.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.