search_api_autocomplete
Home

Wainwright Marks Management

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Wainwright Marks Management, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Wainwright Marks Management niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 5 November 2018 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Wainwright Marks Management en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Wainwright Marks Management maakt gebruik van de website www.wainwrightmarks.com en van de volgende contactgegevens:

Adres:7fl No.50, Sec. 3, Roosevelt Rd., Zhongzheng Dist, Taipei City 100, Taïwan

E-mail: info@wainwrightmarks.com

Tel.: +886 2 7741 6057

Fax: +886 2 7741 6058

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.