search_api_autocomplete

Warrington Shaw

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Warrington Shaw, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Warrington Shaw niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 8 januari 2019 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Warrington Shaw en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Warrington Shaw maakt gebruik van de website www.warringtonshaw.com en van de volgende contactgegevens:

Adres:         6F No. 223, Songjiand Road, Zhongshan District, Taipei City, 10491, Taiwan 10491

E-mail:        info@warringtonshaw.com

Tel.:            +886 2 7703 4449

Fax:            +886 2 7703 4450

Warrington Shaw heeft bovendien banden met  Royston Carr Asset Management, een vennootschap waarover de FSMA al een waarschuwing heeft gepubliceerd.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.