search_api_autocomplete
Home

Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt voor de activiteiten van nieuwe ‘vennootschappen’ die Belgische consumenten benaderen met een lucratief investeringsaanbod zonder daar een vergunning voor te hebben. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om nieuwe ‘boiler rooms'.

Boiler room’-fraude is een vorm van fraude waarbij potentiële beleggers, meestal ongevraagd en vaak telefonisch, worden gecontacteerd met een voorstel om aandelen of andere financiële producten te kopen die nep of waardeloos blijken te zijn.

Die ‘vennootschappen’ doen zich voor als erkende dienstverleners met een website en professioneel ogende formulieren, maar het zijn oplichters.

Zij lokken potentiële beleggers doorgaans met een eerste belegging voor een klein bedrag. Al snel blijkt die belegging winstgevend te zijn. Daarna overtuigen zij de belegger om een steeds hoger bedrag te investeren. Als een belegger zijn geld terugvordert, blijkt dat niet mogelijk zonder bijkomende stortingen. Of zijn investering blijkt plots verlieslatend te zijn. Uiteindelijk lukt het de belegger nooit om zijn geld te recupereren.

De FSMA waarschuwt voor de volgende nieuwe ‘vennootschappen’:

 • Blue Hill Capitals (geen website, cloned firm van www.bluehillscapital.com/);
 • Lextin Capital/ Green Wire Capital (http://lextincapital.com/ - lijkt heden inactief en www.greenwirecapital.com);
 • Morgan Cowen Capital Markets (www.morgan-cowen.com/);
 • Oita Sumitomo Corporate (www.oscinternational.com/);
 • SBAV Group (www.sbavgroup.com/);
 • Structured Strategic Capital (www.structuredstrategiccapital.com/).
 • Unique Global Investment (https://ugi.direct/ - lijkt heden inactief);

De FSMA raadt dus aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten van deze vennootschappen en om geen geld te storten op hun rekeningnummer.

***

Meer algemeen geeft de FSMA u als belegger de volgende aanbevelingen om u tegen dergelijke fraudepraktijken te wapenen:

 • Controleer steeds de identiteit van de vennootschap die u financiële diensten aanbiedt (handelsnaam, maatschappelijke zetel, enz.). Als u de vennootschap niet duidelijk kan identificeren, mag u haar in geen geval vertrouwen. Is ze buiten de Europese Unie gevestigd, wees er u dan bewust van dat er moeilijkheden kunnen optreden mocht u in een conflictsituatie terechtkomen en een rechtsvordering willen instellen.
 • Ga na of de vennootschap een vergunning heeft. Raadpleeg daartoe de lijsten op de website van de FSMA – Check je aanbieder.
 • Raadpleeg de waarschuwingen die op de websites van de FSMA, andere buitenlandse toezichthouders of IOSCO worden gepubliceerd. Ga na of de vennootschap die u financiële diensten aanbiedt, in een waarschuwing wordt genoemd. Zoek niet alleen op naam van de vennootschap(pen) die u financiële diensten aanbied(t)(en), maar ook op naam van de vennootschap(pen) waaraan u eventueel geld moet storten.

 

Op de website van de FSMA kan u voor die opzoeking gebruik maken van de zoekfunctie. Bovendien zijn alle 'boiler rooms' waarover de FSMA een waarschuwing heeft gepubliceerd, vermeld op de lijst van de vennootschappen die op onregelmatige wijze actief zijn op het Belgisch grondgebied, die eveneens te vinden is op de website van de FSMA.

Opgelet: staat de vennootschap die u zoekt, niet op de lijst met waarschuwingen, dan nog mag u daar niet uit afleiden dat ze een geldige vergunning heeft om financiële diensten aan te bieden. De FSMA stelt alles in het werk om waarschuwingen zo snel mogelijk te publiceren, maar de kans bestaat dat zij niet weet dat een vennootschap illegale activiteiten ontplooit op Belgisch grondgebied. Dat komt onder meer omdat malafide vennootschappen geregeld van naam veranderen.

 • Wees op uw hoede voor 'cold calling': u wordt via telefoon of e-mail gecontacteerd met een financieel aanbod zonder dat u daar als belegger vooraf om hebt verzocht. Dit is vaak de eerste stap van een frauduleuze praktijk.
 • Kijk uit als u wordt gevraagd om geld over te maken naar een land dat geen enkele band heeft met de vennootschap, noch met uw thuisland als belegger. Let er ook op dat bij 'boiler room'-fraude in de meeste gevallen wordt gevraagd om geld over te maken op bankrekeningen die zijn geopend bij banken gevestigd in Azië.
 • Wees wantrouwig als u een torenhoge winst wordt beloofd. Vaak laten oplichters van meet af aan uitschijnen dat er aanzienlijke winst wordt geboekt. Het loopt pas fout op het ogenblik dat de belegger zijn inleg terugvraagt.
 • Geloof de informatie die vennootschappen verstrekken, niet zonder meer. Soms beweert een vennootschap dat ze een vergunning heeft voor het aanbieden van financiële diensten, zonder dat dit effectief ook zo is. Controleer steeds de informatie die u wordt verstrekt.
 • Wees beducht voor 'cloned firms'. Dat zijn vennootschappen die zich laten doorgaan voor andere, legitieme vennootschappen zonder dat ze een band hebben met elkaar. Door de e-mailadressen of de contactgegevens van de betrokken vennootschappen te vergelijken, kan u deze fraude op het spoor komen.
 • Eis duidelijke en verstaanbare informatie van de tegenpartij. Beleg nooit in een product als u niet perfect begrijpt wat het precies inhoudt.
 • Wees achterdochtig als u gevraagd wordt een bijkomende som te storten of een belasting te betalen als voorwaarde voor de uitbetaling van winst. Deze opvragingen zijn vaak een teken van fraude.
 • Zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen moeten extra waakzaam zijn. Vele 'boiler rooms' richten zich specifiek tot deze doelgroepen.

***

Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden. Aarzel niet om, bij de minste twijfel over het regelmatige karakter van een aanbod van financiële diensten, de FSMA te contacteren via het contactformulier voor consumenten op haar website. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen als u in aanraking komt met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing zou hebben gepubliceerd.