search_api_autocomplete
Home

Wordt u opgebeld met een gouden investeringsaanbod? Laat u niet vangen!

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt voor de activiteiten van nieuwe ‘vennootschappen’ die Belgische consumenten benaderen met een lucratief investeringsaanbod zonder daar een vergunning voor te hebben. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om nieuwe ‘boiler rooms’.

‘Boiler room’-fraude is een vorm van fraude waarbij potentiële beleggers, meestal ongevraagd en vaak telefonisch, worden gecontacteerd met een voorstel om aandelen of andere financiële producten te kopen die nep of waardeloos blijken te zijn. Die ‘vennootschappen’ doen zich voor als erkende dienstverleners met een website en professioneel ogende formulieren, maar het zijn oplichters.

Zij lokken potentiële beleggers doorgaans met een eerste belegging voor een klein bedrag. Al snel blijkt die belegging winstgevend te zijn. Daarna overtuigen zij de belegger om een steeds hoger bedrag te investeren. Als een belegger zijn geld terugvordert, blijkt dat niet mogelijk zonder bijkomende stortingen. Of zijn investering blijkt plots verlieslatend te zijn. Uiteindelijk lukt het de belegger nooit om zijn geld te recupereren.

De nieuwe ‘vennootschappen’ waarvoor de FSMA het publiek wil waarschuwen zijn:

De FSMA raadt dus aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten van deze vennootschappen en om geen geld te storten op hun rekeningnummer.

***

Als we kijken naar de getuigenissen van slachtoffers van dergelijke ‘vennootschappen’, zien we de volgende tendenzen:

  • Meestal overtuigen deze ‘vennootschappen’ beleggers om aandelen te kopen waarover zij zogezegd informatie hebben waaruit blijkt dat hun koers binnenkort fors de hoogte zal ingaan.

“Hij heeft mij overtuigd om ongeveer 4.000 euro te beleggen in XXX. Hij beweerde te weten dat zij zouden bekendmaken dat ze een akkoord hadden bereikt met YYY waardoor de waarde van hun aandeel zou stijgen.”

Hun verhaal was dat ze via inside information wisten dat [een bekende firma] een grote Chinese batterijproducent zou overnemen en dat dat in de komende weken bekendgemaakt zou worden. Op dat ogenblik zouden de Chinese aandelen enorm gaan stijgen. Via YYY zou ik exclusief aandelen van dat Chinees bedrijf kunnen kopen”.

  • De verkopers van deze ‘vennootschappen’ spreken bijzonder goed Engels en zijn zeer geloofwaardig. Ook de website oogt professioneel. Er wordt gevraagd om formulieren in te vullen voor het openen van een rekening, er worden facturen verstuurd, certificaten afgegeven enz.

”Mensen die mij belden bleken heel competent en namen rustig de tijd om alles goed uit te leggen. Zij hadden mailadressen met na de @ de bovengenoemde bedrijven, enz.”

“Ik krijg de nodige documenten toegestuurd (inschrijving als nieuwe klant + orderbevestiging)”

  • Deze ‘vennootschappen’ schrikken er niet voor terug om een belegger onder druk te zetten door te beweren dat het gesprek is opgenomen en zij dus het bewijs hebben van zijn mondelinge instemming.

Sinds vandaag eisen zij de betaling van een transactie waarvoor zij mijn mondelinge toestemming zouden hebben opgenomen.”

Blijkbaar heb ik mondeling toegezegd om aandelen te kopen.Ik heb een trade confirmation gekregen en betalingsinstructies.”

  • De belegger wordt al snel overhaald om alsmaar grotere bedragen te investeren.

“Ik ben opnieuw gecontacteerd geweest door een persoon die mij aankondigde dat de IPO zou worden uitgesteld en dat ik meer moest investeren opdat mijn aandelen als pakket zouden kunnen worden doorverkocht met een grote meerwaarde aan een Europese institutionele belegger.”

  • De gevraagde bedragen moeten worden gestort op een bankrekening in het buitenland (meestal in Hongkong).

Er wordt mij gevraagd om via swift het bedrag voor dit order door te sturen naar een bank in Hongkong (omdat de Chinese beursmarkt deze aandelen enkel via lokaal geregistreerde banken kan kopen).”

  • Zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen blijken de belangrijkste doelgroep van deze oplichters te vormen.

***

Meer dan ooit is waakzaamheid geboden.

Om dergelijke fraude te vermijden, herinnert de FSMA u aan haar aanbevelingen die zij heeft herhaald in haar waarschuwing van 20 september 2018 over dergelijke frauduleuze praktijken.

Heeft u de minste twijfel over een aanbieding van financiële diensten, aarzel dan niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten. Informeer de FSMA ook mocht u in contact komen met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing zou hebben gepubliceerd.