search_api_autocomplete

Worldwide Financing Group

Waarschuwing

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Worldwide Financing Group, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is Worldwide Financing Group niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 18 juli 2018 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Worldwide Financing Group en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

Worldwide Financing Group maakt gebruik van de website www.worldwidefinancinggroup.com en van de volgende contactgegevens:

Adres: 3-1-21 Ariake, Koto-ku, Tokyo, Japon

Tel.:+81 3 4586 9975

Worldwide Financing Group heeft bovendien banden met Bellmore Group en Devin Consultants, vennootschapen waarover de FSMA al waarschuwingen heeft gepubliceerd.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.