search_api_autocomplete
Home

www.central-spot.com (cloned firm)

Waarschuwing
Frauduleuze aanbiedingen: een zakenman toont zijn lege broekzak

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten op de website www.central-spot.com, die energiebeleggingen en vermogensbeheerdiensten aanbiedt zonder over de nodige vergunningen te beschikken.

De personen die schuilgaan achter de website www.central-spot.com, hebben geen toelating om in of vanuit België beleggingsdiensten te verlenen.

Bovendien vertonen de aanbiedingen op deze website verschillende aanwijzingen van oplichting. De website belooft zeer hoge rendementen op energiebeleggingen. De consumenten krijgen het voorstel om elektriciteit te kopen tegen een lage prijs en die daarna aan netwerkoperatoren door te verkopen op momenten waarop zij onvoldoende elektriciteit hebben om hun netwerk te bevoorraden. De experts van dit platform 'zorgen voor alles'. De kandidaat-beleggers hoeven hun enkel hun geld toe te vertrouwen.

De voorgestelde beleggingen zijn echter te mooi om waar te zijn. Ondanks alle beloftes recupereren de beleggers hun geld uiteindelijk nooit!

Via deze website worden ook beleggingsdiensten aangeboden, die in de lijn lijken te liggen van de frauduleuze aanbiedingen van spaar- of vermogensbeheerdiensten waarop de FSMA het publiek al attent heeft gemaakt in haar waarschuwing van 1 maart 2019.

Daarnaast maakt de website ook misbruik van de naam van de Cypriotische beleggingsonderneming Centralspot Trading Ltd.

De FSMA raadt u dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten op deze website, of om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap zou opgeven.

Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden.

Als u de minste twijfel heeft over het regelmatige karakter van een aanbod van financiële diensten, aarzel dan niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen mocht u in aanraking komen met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.