Consumenten
  • Stuur geen geld meer op. Ook niet als de onderneming een bijkomende storting en/of de betaling van een belasting als voorwaarde koppelt aan de uitkering van winst. Die extra eisen zijn vaak een aanwijzing dat het om fraude gaat.
  • Leg klacht neer bij de politie. Kijk op www.politie.be voor contactgegevens.
  • Informeer de FSMA. Wat kan de FSMA voor u doen?
  • Wees voorzichtig voor nieuwe fraudepogingen. U zal waarschijnlijk opnieuw gecontacteerd worden door fraudeurs die beweren te kunnen helpen om uw investering terug te krijgen. Meer informatie over recovery rooms.
  • Blijf rustig indien u opnieuw gecontacteerd wordt, neem geen overhaaste beslissingen en geef niet toe aan druk of dreigementen van fraudeurs.