search_api_autocomplete

BCB & Partners SA

Home country
Luxembourg
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(B): 3 - Financial engineering, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services, MiFID(B): 5 - Investment research
Address
Street Zip City Country Valid from
Blvd de la Pétrusse, 68-70
2320
Luxembourg
LU
Export JSON