search_api_autocomplete

Pangea Property Partners AS

Home country
Norway
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 7 - Placing without a firm commitment basis, MiFID(B): 3 - Financial engineering, MiFID(B): 5 - Investment research
Address
Street House number Zip City Country Valid from Valid to
Stranden 1A
0250
Oslo
NO
Tjuvholmen allé
3
0252
Oslo
NO
Export JSON