search_api_autocomplete

Proteste Investe Empresa de Investimento, Unipessoal Lda

Home country
Portugal
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 5 - Investment advice
Branches by EEA investment firms (FSMA)
Lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte ressorteren (FSMA)
MiFID(A): 5 - Investment advice
Address
Street House number Zip City Country Valid from
Av.Eng. Arantes E Oliveira
11-2B
1900-221
Lisbon
PT
rue de Hollande
13
1060
Saint-Gilles
BE