search_api_autocomplete

Stak Fx Ltd

Home country
Cyprus
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(B): 1 - Safekeeping, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from
Ifigeneias Street
70
1st Floor, office 101
2003
Nicosia
CY
Export JSON