search_api_autocomplete

StonePine Asset Management Inc

Home country
Canada
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by non-EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services, MiFID(B): 5 - Investment research
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from
McGill College Avenue
1981
Suite 1600
H3A 0H5
Quebec
CA