search_api_autocomplete

Trive Financial Services Malta Ltd

Home country
Malta
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 3 - Dealing on own account, MiFID(B): 1 - Safekeeping, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services
Address
Street House number Building City Country Valid from Valid to
Lapsi Street
10
St. Julians
MT
TESTAFERRATA STREET
FLOOR 5, THE PENTHOUSE
TA' XBIEX
MT
Export JSON