search_api_autocomplete

Contact - College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR)

Algemene contactgegevens 

College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR)

  • Congresstraat 12-14, 1000 Brussel
  • +32(0)2 220 54 98

Mail: info@ctr-csr.be
De persoonsgegevens die u via deze contactgegevens aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren bezorgt, worden door het College verwerkt zoals beschreven in zijn privacybeleid.