search_api_autocomplete

Waarschuwingen

Datum  waarschuwing       Titel
02-02-2022 Het College van toezicht op bedrijfsrevisoren legt aan Eli Verstappen Bedrijfsrevisor (B00680) en Eli Verstappen (A01415) herstelmaatregelen op, alsook een verbod van twee weken om alle activiteiten uit te oefenen