B.13. Welke informatie moeten crowdfundingdienstverleners in hun cliëntendossiers bewaren?